tieng vang food
Trà Cam

Trà Cam

Trà Cam Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động hóa..

Trà gừng

Trà gừng

Trà Gừng Tiếng Vang được sản xuất trên công nghệ hiện đại. Nguyên liệu được sản xuất từ đường mía và..

Trà Bí Đao

Trà Bí Đao

Trà Bí Đao Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động hóa, sử dụng nguyên ..

Chanh Dây

Chanh Dây

Trà Chanh dây Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động&nb..

Trà Đào

Trà Đào

Trà Đào Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động hóa..

Tăng Lực

Tăng Lực

Trà Tăng lực Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động&nbs..

Trà Chanh

Trà Chanh

Trà Chanh Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động h..

Trà Dâu

Trà Dâu

Trà Dâu Tiếng Vang sản xuất theo công nghệ hiện đại, trên dây truyền tự động hóa..